ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Πωγωνοπλαστική

Γενικά

Η θέση και η μορφή του πηγουνιού (πώγωνος) παίζουν σημαντικό ρόλο στην αρμονία και την αισθητική ισορροπία του προσώπου. Εάν το πηγούνι βρίσκεται πιο μπροστά από την αισθητική γραμμή που φέρεται κάθετα από το ριζορρίνιο έχουμε "μακρογναθισμός", ενώ αν βρίσκεται πίσω από αυτήν έχουμε "μικρογναθισμός". Αποτέλεσμα του μικρο- ή του μακρογναθισμού είναι ότι όλο το πρόσωπο βρίσκεται σε δυσαρμονία, ενώ μερικές φορές μπορεί να συνδυάζεται και με προβλήματα κατά τη σύγκλιση των οδόντων.

Ανάρρωση

Ανάρρωση μετά την επέμβαση

Μπορείτε την ιδια μέρας κιόλας να επιστρέψετε στο σπίτι σας, ενώ μετά από περίπου 3 ημέρες μπορείτε να επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες. Μπορεί να υπάρχει ένας ελαφρύς πόνος που αντιμετωπίζεται με κοινά αναλγητικά. Μικρό οίδημα γύρω από την περιοχή είναι κάτι φυσιολογικό που υποχωρεί μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της πωγωνοπλαστικής είναι εντυπωσιακά, αφού ουσιαστικά ισορροπούνται τα χαρακτηριστικά του προσώπου και προσφέρουν ένα πιο όμορφο πρόσωπο.

Πριν & Μετά

Φωτογραφίες από πριν και μετά

Πωγωνοπλαστική πριν και μετάΠωγωνοπλαστική πριν και μετάΠωγωνοπλαστική πριν και μετάΠωγωνοπλαστική πριν και μετάΠωγωνοπλαστική πριν και μετάΠωγωνοπλαστική πριν και μετάΠωγωνοπλαστική πριν και μετάΠωγωνοπλαστική πριν και μετάΠωγωνοπλαστική πριν και μετάΠωγωνοπλαστική πριν και μετά