ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Ο μαστός είναι από τα βασικά ανατομικά στοιχεία μια γυναίκας και θεωρείται το σύμβολο της θηλυκότητας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μικρομαστίας που μπορεί να οφείλονται είτε σε γενετήσιους παράγοντες, είτε λόγω άλλων παραγόντων όπως μεγάλη απώλεια βάρους, μετά τον τοκετό ή το θηλασμό, ενώ με το πέρασμα του χρόνου το μέγεθος του μαστού μπορεί να μειωθεί και να αλλάξει το σχήμα του. Η αύξητική μαστών είναι μία από τις πιο συνηθισμένες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής. Σκοπός της αυξητικής μαστών είναι η αύξηση του μεγέθους, αλλά παράλληλα και η βελτίωση του σχήματος του στήθους μιας γυναίκας με την τοποθέτηση ενθέματος πίσω από…
Πολύ μεγάλοι και πτωτικοί μαστοί προκαλούν εκτός από αισθητικά ή ψυχολογικά προβλήματα και λειτουργικά όπως κύφωση , δερματίτιδα στην υπομάστια χώρα, πόνο στο στήθος και σημάδια στους ώμους σαν αποτέλεσμα του μεγάλου βάρους που συγκρατείται από τον στηθόδεσμο. Σκοπός της επέμβασης είναι η μείωση του όγκου και η βελτίωση του σχήματος των μαστών καθώς και η μετατόπιση του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω ψηλότερα, έτσι ώστε να προσφέρει στη γυναίκα ένα καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.
Ανόρθωση μαστού ή μαστοπηξία είναι η επέμβαση κατά την οποία μειώνεται το δέρμα και μετατοπίζεται ο μαστός και το σύμπλεγμα της θηλής-θηλαίας άλω ψηλότερα δημιουργώντας έναν ανορθωμένο νεανικό μαστό. Η μείωση της ελαστικότητας του δέρματος, η βαρύτητα και άλλοι παράγοντες όπως αυξομειώσεις του σωματικού βάρος, εγκυμοσύνη, θηλασμός επηρεάζουν το σχήμα και την ελαστικότητα του μαστού. Ασθενείς που είναι ευχαριστημένοι με το μέγεθος του μαστού μπορούν να υποβληθούν σε μαστοπηξία, ώστε να βελτιώσουν το σχήμα. Φυσικά μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την μαστοπηξία και αυξητική μαστών για όσους επιθυμούν και αύξηση του μεγέθους του μαστού.
Η γυναικομαστία είναι η υπερτροφία των μαστών στον άνδρα. Αν και παρουσιάζεται στην εφηβεία, αποτελεί συγγενή ανωμαλία της διάπλασης. Προσβάλλει εφήβους σε υψηλό ποσοστό (μέχρι και 65%), δημιουργώντας ψυχολογική δυσφορία στον έφηβο επηρεάζοντας παράλληλα και την αντρική αυτοπεποίθησή τους. Η αιτιολογία της νόσου μπορεί να είναι πολυπαραγοντική, καθώς μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά παθήσεων. Στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων είναι ιδιοπαθής χωρίς παθολογικό υπόστρωμα. Η διάγνωση είναι απλή, επιβεβαιώνεται δε πάντοτε με εργαστηριακό έλεγχο. Η θεραπεία είναι μόνο χειρουργική, καθώς η φαρμακευτική αγωγή δεν αποδίδει. Η λιποαναρρόφηση, είτε ως μόνη μέθοδος, είτε σε συνδυασμό με αφαίρεση του μαζικού αδένα…
Στο μέγεθος και το σχήμα μεταξύ των μαστών της γυναίκας παρατηρείται συνήθως μια ασυμμετρία, η οποία δεν είναι εύκολα αντιληπτή. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η διαφορά στο μέγεθος και το σχήμα των μαστών είναι ιδιαίτερα εμφανής, και ενώ δεν αποτελεί λειτουργικό πρόβλημα προκαλεί αισθητική δυσμορφία. Η πλαστική χειρουργική επιτρέπει και κάνει εφικτή τη διόρθωση της ανισομαστίας, με σκοπό την συμμετρική εικόνα και των 2 μαστών με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Σωληνωτοί μαστοί χαρακτηρίζονται αυτοί που το σχήμα τους είναι παραμορφωμένο, ως αποτέλεσμα κάποιας συγγενούς ανωμαλίας. Οι σωληνωτοί μαστοί αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα υποπλασίας. Αντί ο μαστός να αναπτύσσεται κανονικά η ύπαρξη ενός ρικνωτικού ινώδους δακτυλίου στη βάση του μαστού, εμποδίζει, τόσο την οριζόντια, όσο και την κάθετη έκπτυξη του και οδηγεί στη σωληνωτή του διαμόρφωση. Επίσης, το ΣΘΑ (σύμπλεγμα θηλή - θηλαία άλω) μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το μέγεθος του μαστού, με την υπομαστική γραμμή να βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο.