ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Σωληνωτοί Μαστοί

Γενικά

Σωληνωτοί μαστοί χαρακτηρίζονται αυτοί που το σχήμα τους είναι παραμορφωμένο, ως αποτέλεσμα κάποιας συγγενούς ανωμαλίας. Οι σωληνωτοί μαστοί αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα υποπλασίας. Αντί ο μαστός να αναπτύσσεται κανονικά η ύπαρξη ενός ρικνωτικού ινώδους δακτυλίου στη βάση του μαστού, εμποδίζει, τόσο την οριζόντια, όσο και την κάθετη έκπτυξη του και οδηγεί στη σωληνωτή του διαμόρφωση.

Επίσης, το ΣΘΑ (σύμπλεγμα θηλή - θηλαία άλω) μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το μέγεθος του μαστού, με την υπομαστική γραμμή να βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο.

Ανάρρωση

Ανάρρωση μετά την επέμβαση

H επέμβαση γίνεται με νευροαναλγησία και η παραμονή στην κλινική είναι 12 ώρες. Μετά την επέμβαση η ασθενής φοράει έναν αθλητικό στηθόδεσμο για περίπου 1 μήνα, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η έντονη σωματική δραστηριότητα.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, ενώ η αυτοπεποίθηση των νέων γυναικών ενισχύεται, μετά τη διαμόρφωση συμμετρικών μαστών .

Πριν & Μετά

Φωτογραφίες από πριν και μετά

Σωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετάΣωληνωτοί μαστοί πριν και μετά