ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία

Η ιατρική μας ομάδα συνεργάζεται με τα περισσότερα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια της Αττικής:

ΙΑΣΩ General, ΥΓΕΙΑ, MEDITERANEO, ΑΘΗΝΑΙΟΝ Β’, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ, ΛΗΤΩ κ.α.