ΑΡΤΙΟΝ λογότυπο
ΑΡΤΙΟΝ

Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής

Άκρα Χείρα

Το χέρι, όργανο σύλληψης και αίσθησης, αποτελεί το ακραίο τμήματων άνω άκρων του ανθρώπου. Η αποστολή του χεριού με τα 27 οστά και τις αρθρώσεις του και τους 24 τένοντες του είναι διπλή. Αφ' ενός, είναι το "όργανον προ οργάνων" (εργαλείο των εργαλείων), χάρη στο οποίο ο άνθρωπος γίνεται ικανός να κατασκευάζει και να χειρίζεται εργαλεία και να δημιουργεί μηχανές που συγκροτούν έναν ολόκληρο δικό τους κόσμο, παράλληλο με τον κόσμο της φύσης.

Αφ' ετέρου, είναι το όργανο της αφής, της μόνης από τις αισθήσεις που δεν έχει την έδρα της, όπως οι άλλες, στην κεφαλή, και μέσω της οποίας αισθητοποιεί κανείς τη σωματική παρουσία του πλησίον.

Επιπλέον είναι και έκφραση ψυχής, λόγος, όργανο επικοινωνίας. Η σχέση μεταξύ χεριού και εγκεφάλου δεδομένη. Ποιό από τα δύο είναι συνέπεια του άλλου;

Ο Αναξαγόρας έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι το ευφυέστερο των ζώων επειδή έχει χέρια. Ο Αριστοτέλης, με κριτική επιχειρηματολογία, ανέστρεφε την πρόταση και έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι το ευφυέστερο των ζώων όχι επειδή έχει χέρια, αλλά επειδή ακριβώς είναι το ευφυέστερο των ζώων, γι' αυτό έχει χέρια! Όπως και να έχει τελικά, η στενή σχέση χεριού-εγκεφάλου εκδηλώνεται όχι μόνο με την έκταση της προβολής του άκρου χεριού στην αισθητική ζώνη του εγκεφαλικού φλοιού, αλλά και με την πολλαπλότητα των φαινομένων με τα οποία συνδέεται στενά η παθολογία χεριού εγκεφάλου.

Το χέρι, κατά γενική παραδοχή, ''είναι το επόμενο στοιχείο του ανθρώπινου κάλλους μετά το πρόσωπο''.

Η σημασία της αποκατάστασής του ( λειτουργικής και αισθητικής ) είναι αδιαμφισβήτητη. Αυτό προκύπτει, εκτός των άλλων, από το μεγάλο ενδιαφέρον των επιστημόνων και την ενασχόληση τους με το θέμα, ήδη από πάρα πολλά χρόνια .

Η πολυπλοκότητα της κατασκευής του άκρου χεριού, το κάνει αντικείμενο εξειδικευμένης γνώσης.

Οι συγγενείς ανωμαλίες της άκρας χείρας είναι πολλές με μεγάλη ποικιλομορφία. Η αιτιολογία τους είναι τελείως άγνωστη.